Ogromne pieniądze przeznaczane są na straż gminną

Dodane: 13 kwietnia 2016 roku, Kategoria: Gminne

Ponad 850 tysięcy złotych zostanie wydanych w 2016 roku na utrzymanie niepotrzebnej nikomu straży gminnej.
Wszyscy wiemy jaka jest straż gminna, jakie jest kierownictwo tej straży i jacy są ludzie, którzy w tej jednostce pracują. Jednak wójt Kołodziejczak sobie wymyśliła, że nasza gmina straż gminną będzie posiadać i tak już od kilku lat ta formacja w naszej gminie funkcjonuje. Wiele osób kojarzy Straż Gminną Gminy Pruszcz Gdański głównie za sprawą chowania się po krzakach przed kierowcami podczas dokonywania kontroli prędkości. Fotoradaru od 1 stycznia tego roku straż gminna używać nie może i dzięki temu zwolniono kilka osób, ale nadal na utrzymanie tej niepotrzebnej jednostki przeznaczane są ogromne pieniądze.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 DOTYCZĄCE STRAŻY GMINNEJ

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 8650 zł,
- wydatki osobowe pracowników: 504000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 60000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 99000 zł,
- składki na Fundusz Pracy: 13118 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: 13000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 44100 zł,
- zakup energii: 21000 zł,
- zakup usług zdrowotnych: 2000 zł,
- zakup usług pozostałych: 49000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 7500 zł,
- podróże służbowe krajowe: 5500 zł,
- różne opłaty i składki: 8500 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 8760 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 4000 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: 3000 zł.

Planuje się, że w 2016 roku z mandatów wystawionych przez straż gminną wpłynie do budżetu 180 tysięcy złotych. Warto więc uważać, bo strażnicy za "byle co" będą wystawiali mandaty, by tylko zrealizować założenia Budżetu Gminy Pruszcz Gdański.
W Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański na dzień 6.04.2016 r. zatrudnionych było 8 osób: komendant, główna księgowa, strażnik (3 osoby), inspektor ds. wykroczeń, starszy strażnik, młodszy inspektor.


Straż gminna w naszej gminie nie jest ani trochę potrzebna (Fot. Damian Formella)