Oświadczenia majątkowe Władz Gminy Pruszcz Gdański za rok 2015

Dodane: 5 czerwca 2016 roku, Kategoria: Gminne

Opublikowane zostały oświadczenia majątkowe za rok 2015, które zostały złożone przez władze gminy, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych.
W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański zostały zamieszczone oświadczenia majątkowe za rok 2015. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych ciąży m.in. na wójtach, radnych, kierownikach jednostek organizacyjnych.

WŁADZE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
- Magdalena Kołodziejczak - WÓJT,
- Andrzej Bożyk - ZASTĘPCA WÓJTA,
- Mirosława Lica - SKARBNIK,
- Małgorzata Grzegorczyk - SEKRETARZ,

RADNI GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
- Marek Kowalski - PRZEWODNICZĄCY,
- Małgorzata Osowska - WICEPRZEWODNICZĄCA,
- Danuta Czerwińska - WICEPRZEWODNICZĄCA,
- Maciej Wysocki,
- Karol Karc,
- Lech Milewski,
- Janusz Sampolski,
- Tadeusz Bednarczyk,
- Magdalena Migowska,
- Weronika Chmielowiec,
- Adam Szpała,
- Krystyna Białek,
- Karol Kardasiński,
- Józef Szramuk,
- Adam Myśliński,
- Zygmunt Zalewski,
- Ewa Romik,
- Jan Pawul,
- Renata Rusztyn,
- Łukasz Franiak,
- Krzysztof Paśko,

POZOSTALI
- Tomasz Grabowski - KOMENDANT STRAŻY GMINNEJ,
- Grzegorz Cwaliński - DYREKTOR OKSiBP,
- Elżbieta Dymek - KIEROWNIK GOPS,
- Barbara Biedrzycka - DYRETOR ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "JAGÓDKI",
- Artur Drabiuk - DYREKTOR PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PRZEJAZDOWIE,
- Barbara Bałucińska - DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINCE,
- Beata Jaworowska - DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORKOWIE,
- Danuta Kamińska - DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOJANOWIE,
- Elżbieta Działoszewska - DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĘGOWIE,
- Joanna Zarówna - DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE,
- Lubica Ząbkiewicz - DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W STRASZYNIE,
- Zygmunt Rzaniecki - DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W ROTMANCE,
- Marek Palusiński - PREZES GMINNEJ SPÓŁKI EKSPLOATATOR.

Nie opublikowano tutaj oświadczeń majątkowych za rok 2015 osób, które wydają decyzje administracyjne. Z nimi można zapoznać się klikając tutaj.