Świetlica wiejska w Bystrej

powrót


Świetlica wiejska w Bystrej
Bystra, ul. Ogrodowa 3
83-021 Wiślina
Godziny otwarcia świetlicy wiejskiej w Bystrej

Brak informacji. Zapraszamy wkrótce.
Stawki opłat za wynajem świetlicy w Bystrej
stawki zostały zaktualizowane na tej stronie 5.01.2023
w sprawie wynajmu proszę kontatkować się z sołtysem pod nr tel. 794 244 067

IMPREZY RODZINNE (dla mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański):
- do 12 godzin - 203,25 netto,
- powyżej 12 godzin do doby - 406,50 zł netto,

IMPREZY RODZINNE (dla osób spoza Gminy Pruszcz Gdański):
- do 12 godzin - 304,88 netto,
- powyżej 12 godzin do doby - 609,76 zł netto,

IMPREZY (ZAMKNIĘTE) ORGANIZOWANE PRZEZ ORGANIZATORA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWĄ W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA IMPREZ:
- stawka opłaty za każdą rozpoczęta dobę - 975,61 zł netto,

IMPREZY ZAMKNIĘTE LUB OTWARTE ORGANIZOWANE PRZEZ ORGANIZATORA W IMIENIU LUB DLA KLUBÓW, STOWARZYSZEŃ, PARTII POLITYCZNYCH, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ITP.:
- stawka za godzinę - 40,65 zł netto,

IMPREZY OTWARTE, NA KTÓRE WSTĘP JEST NIEODPŁATNY, ORGANIZOWANE W CELU REKLAMOWYM PODMIOTU LUB WĄSKIEGO GRONA PODMIOTÓW:
- stawka za godzinę - 162,60 zł netto,

IMPREZY, NA KTÓRE WSTĘP JEST NIEODPŁATNY, ORGANIZOWANE PRZEZ SOŁTYSA LUB RADNYCH DLA DUŻEJ GRUPY MIESZKAŃCÓW DANEJ WSI (NP. ZABAWY KARNAWAŁOWE, SYLWESTROWE, ANDRZEJKOWE ITP.):
- z korzystaniem z kuchni - 56,91 zł netto/doba
- tzw. "koszykowe" lub catering - 40,65 zł netto/doba

CYKLICZNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE, KULTURALNE, SPORTOWE ORGANIZOWANE ODPŁATNIE PRZEZ ORGANIZATORA:
- stawka za godzinę - 24,39 zł netto,

CYKLICZNE SPOTKANIA ZAMKNIĘTE ORGANIZOWANE PRZEZ ORGANIZATORA, KTÓRY ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NIEODPŁATNEGO WYKONANIA NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI WARSZTATÓW, POKAZÓW ITP. UWARUNKOWANYCH SPECYFIKĄ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:
- stawka za godzinę - 24,39 zł netto,

Za przekroczenie godzin udostepnienia świetlicy ponad określone we wniosku Organizator ponosi odpłatność w wysokości 50 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę, a w przypadku imprez otwartych o których mowa w ust.5 w wysokości 200 zł netto za godzinę.

Stawka kaucji dla imprez rodzinnych (zamkniętych) organizowanych przez Organizatora nie prowadzącego działalności zarobkowej oraz imprez (zamkniętych) organizowanych przez Organizatora prowadzącego działalność zarobkową będzie pobierana w wysokości 500 zł.

Stawka kaucji dla imprez zamkniętych lub otwartych organizowanych przez Organizatora w imieniu lub dla klubów, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, wspólnot mieszkaniowych oraz dla imprezy otwartych, na które wstęp jest nieodpłatny, organizowanych w celu reklamowym podmiotu lub wąskiego grona podmiotów będzie pobierana w wysokości 100 zł.


DOKUMENTY DO POBRANIA:
- wniosek o udostępnienie świetlicy
- protokół zdawczo odbiorczy świetlicy
- regulamin udostępniania świetlic gminnych na terenie gminy Pruszcz Gdański

ŚWIETLICA NA ZEWNĄTRZ


ŚWIETLICA WEWNĄTRZ