Kara dla wykonawcy oświetlenia ul. Ogrodowej

Dodane: 16 kwietnia 2020 roku, Kategoria: Aktualności

Gmina nałożyła karę na wykonawcę oświetlenia ul. Ogrodowej w Bystrej.
W dniu 31 maja 2019 roku Gmina Pruszcz Gdański (reprezentowana przez zastępcę
wójta - Daniela Kulkowskiego) podpisała umowę z firmą INSTAL-ELEKTRO dotyczącą budowy oświetlenia ulicy Ogrodowej. W umowie została zawarta informacja, że Zamawiający (Gmina) wymaga, by przedmiot umowy został zrealizowany przez Wykonawcę, przekazany i odebrany przez Zamawiającego do dnia 29 listopada 2019 roku, z tym że:
- wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem umowy powinny zostać zrealizowane, przekazane i odebrane przez Gminę w terminie do dnia 29.10.2019 r.,
- w terminie do dnia 29.11.2019 r. Wykonawca zobowiązany był dokonać skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim.

Zgodnie z umową Gmina Pruszcz Gdański miała zapłacić firmie INSTAL-ELEKTRO za budowę wspomnianego oświetlenia 65 720,72 zł.
Jednak z powodu opóźnień ze strony Wykonawcy, Gmina nałożyła na niego karę w wysokości 17 481,52 zł (133 dni opóźnienia x 131,44 zł), czyli o tę kwotę wartość umowy została pomniejszona.

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z dokumentami związanymi z budową oświetlenia ulicy Ogrodowej.

Umowa zawarta pomiędzy Gminą a Wykonawcą - kliknij
Protokół odbioru końcowego robót - kliknij
Nota księgowa (nałożona kara) - kliknij

Artykuły poruszane w związku z budową oświetlenia ulicy Ogrodowej:
- Latarnie oświetlają ulicę Ogrodową (wpis z 2 lutego 2020 r.),
- Trwają prace związane z oświetleniem ulicy Ogrodowej (wpis z 13 listopada 2019 r.),


Na wykonawcę została nałożona kara za opóźnienia (Fot. Damian Formella)