Sołeckie pieniądze na rok 2022 zostały rozdysponowane

Dodane: 24 października 2021 roku, Kategoria: Aktualności

Mieszkańcy zadecydowali o podziale funduszu sołeckiego na rok 2022.
W dniu 10 września 2021 roku odbyło się zebranie wiejskie naszej miejscowości, w którym wzięło udział 16 mieszkańców. Obecni na zebraniu mieszkańcy jednogłośnie zadecydowali o podziale funduszu sołeckiego na rok 2022.

Kwota 30 970,76 zł została rozdysponowana w następujący sposób:
- festyn rodziny - 3000 zł,
- wymiana płyt jumbo na płyty drogowe na ulicy Polnej - 25720,76 zł,
- poprawa estetyki wsi - 150 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej - 2100 zł.

Protokół z zebrania wiejskiego z dnia 10 września 2021 r. - kliknij

Mieszkańcy również jednogłośnie podjęli decyzję, by Sołtys Bystrej złożył wnioski do Wójta Gminy Pruszcz Gdański w sprawie:
- instalacji trzech spowalniaczy ruchu na ulicy Długiej,
- uwzględniania w Budżecie Gminy Pruszcz Gdański na rok 2022 pieniędzy na pomoc w ukończeniu remontu ulicy Polnej, który realizowany jest ze środków funduszu Bystrej.


Czy na ulicy Długiej pojawią się kolejne spowalniacze? (Fot. Damian Formella)

W trakcie zebrania wiejskiego przedłożono wniosek w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Bystra. Za zmianami opowiedziało się 16 mieszkańców, czyli jednogłośnie wyrażono zgodę na proponowane zmiany.
Obecnie obowiązujący statut sołectwa zawiera zapisy dotyczące wymogu kworum dla ważności wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Zmiany w statucie spowodują, że bez względu na ilość obecnych mieszkańców na zebraniu, wybory odbędą się.
Sekretarz Gminy Pruszcz Gdański - pani Małgorzata Grzegorczyk wyjaśniła nam, o co dokładnie chodzi ze zmianami w statucie naszej miejscowości. Wyjaśnienia poniżej.

Wybory zostaną zarządzone przez Wójta, podczas wyborów będzie osoba z Urzędu, która będzie miała spis wyborców dla danej miejscowości, wyborcy będą potwierdzali odbiór karty do głosowania na spisie wyborców poprzez złożenie podpisu. W obecnym stanie prawnym i zgodnie z obecną linią orzeczniczą nie jest wymagane kworum żeby wybrać sołtysa oraz radę sołecką (podobnie jak przy innych wyborach np. samorządowych, do sejmu czy też senatu). Po wyborach na podstawie spisu wyborców zostanie sporządzony protokół, z którego będzie wynikało ile osób wzięło udział w głosowaniu (na podstawie podpisów w spisie wyborców). Czyli wybory odbędą się bez względu na liczbę osób, które wezmą udział w głosowaniu (analogicznie jak przy wszystkich innych wyborach w kraju), dlatego nie ma wymogu ustalania ilości osób obecnych (poprzez wpisywanie się na listę obecności).

Zmiany w statucie muszą zatwierdzić jeszcze radni - głosowanie nad uchwałą w tej sprawie odbędzie 29 października 2021 roku.

Projekt uchwały zmieniający statut Sołectwa Bystra - kliknij