Ordynacja wyborcza do wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bystra


Rada Gminy Pruszcz Gdański w dniu 16 listopada 2016 roku uchwaliła nowy statut sołectwa Bystra. Nowy statut obowiązuje od 19 grudnia 2016 roku (w nowym statucie znajdują się m.in. zasady i tryb wyborów organów sołectwa). Kliknij, aby przejść do statutu sołectwa Bystra.