Ptaki przyczyną wyłączania prądu w Bystrej

Dodane: 8 lipca 2016 roku, Kategoria: Różne

Wiemy już, co w ostatnich dniach było przyczyną zanikania energii elektrycznej w naszej miejscowości.
W ciągu ostatnich kilku a nawet kilkunastu dni można było zaobserwować zanikanie prądu na kilkanaście sekund w naszych domach. W chwili awaryjnego wyłączania prądu, w miejscowości słyszane było również buczenie transformatora. Poniżej przedstawiamy odpowiedź na temat tej sytuacji od przedstawiciela ENERGI-OPERATOR.

W dniu wczorajszym (5.07.2016 r.) ustalono, że do awarii - zakłóceń w zasilaniu w m. Bystra dochodziło na skutek masowego siadania ptaków na przewodach linii średniego napięcia 15kV, powodujących zbijanie się przewodów. Powyższe działania powodowały przerwy w zasilaniu, jak również mogły wpływać na tzw. buczenie transformatora. Pracownik Pogotowia Energetycznego zmienił układ izolatorów na rozgałęźnym słupie SN w taki sposób, że zwiększył odległości pomiędzy poszczególnymi przewodami linii SN. Stan obecny powinien zakończyć temat zakłóceń. Nie zanotowano żadnych zgłoszeń w systemie ewidencji awarii dotyczących nieprawidłowej pracy stacji transformatorowej SN/nn w miejscowości Bystra. Ponieważ pracownicy w trakcie przeprowadzonych oględzin linii SN, nie zauważyli innych usterek mogących mieć wpływ na przerwy w zasilaniu, uważamy temat za zamknięty.