Jest szansa na podłączenie Bystrej do sieci gazowej

Dodane: 13 września 2016 roku, Kategoria: Różne

Polska Spółka Gazownictwa jest zainteresowana podłączeniem naszej miejscowości do sieci gazowej.
W ostatnim czasie padało wiele pytań od mieszkańców w sprawie budowy sieci gazowej do naszej miejscowości. Jest duża szansa, że do Bystrej będzie docierał gaz ziemny, ale by tak się stało muszą zgłosić się chętni. Na chwilę obecną Polska Spółka Gazownictwa (PSG sp. z o.o.) jest na etapie projektowania gazociągu zasilającego. Prace mają zakończyć się wraz z końcem października tego roku. Po wykonaniu projektu, przedstawiciele PSG będą organizowali spotkania z mieszkańcami, władzami gminy, by dowiedzieć się czy występuje w Bystrej zainteresowanie podłączeniem do sieci gazowej.
Poniżej przedstawiamy odpowiedź od Polskiej Spółki Gazownictwa na pytanie czy planuje się podłączyć mieszkańców Bystrej do sieci gazowej.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. [dalej PSG sp. z o.o.] jest zainteresowana gazyfikacją miejscowości Bystra. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo Energetyczne, przyłączanie Podmiotów do sieci gazowej, a co za tym idzie rozbudowa tej sieci, uzależnione są od spełnienia technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej. Gazyfikacja miejscowości będzie możliwa w przypadku, gdy spełnione zostaną ekonomiczne warunki realizacji inwestycji budowy gazociągu i odbioru paliwa gazowego. Analizy przeprowadzone przez PSG Sp. z o.o. w zakresie potencjału miejscowości Bystra wskazują na ewentualną możliwość gazyfikacji, stąd podjęte zostały już kroki w zakresie zaprojektowania gazociągu zasilającego. Po etapie projektowania, którego zakończenie przewidziane jest na dzień 30.10.2016 r., nastąpi proces weryfikacji poziomu zainteresowania odbiorców, m.in. poprzez organizację spotkań informacyjnych i kontakt z władzami gminy. Podstawą do właściwej oceny będzie zainteresowanie odbiorców wyrażone w postaci wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej i zawarcie umów o przyłączenie do sieci gazowej. Wyrażamy nadzieję na duże zainteresowanie mieszkańców przyłączeniem do sieci gazowej.