Interwencje straży gminnej i Policji w 2021 roku

Dodane: 17 stycznia 2022 roku, Kategoria: Różne

W roku 2021 służby pojawiały się w Bystrej dosyć często.
Wzorem lat ubiegłych, prezentujemy Państwu statystyki interwencji podjętych w Bystrej przez Straż Gminną Gminy Pruszcz Gdański oraz Policję w Pruszczu Gdańskim.
Opublikowane tutaj statystyki dotyczącą całego roku 2021.Statystyki działań strażników gminnych w Bystrej za rok 2021 otrzymaliśmy od Komendanta Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański. Prezentujemy je poniżej.

brak nadzoru nad psami art. 77 KW - sprawca ukarany mandatem karnym,
ranna sarna - przewieziono do weterynarza,
martwa sarna x2 - usunięto,
kontrola warunków trzymania psów - uwag nie stwierdzono,
martwy kot - usunięto,
1x brak nadzoru nad psem + kontrola szczepień - pouczono,
1x kontrola poprawności złożonej deklaracji na wywóz odpadów komunalnych,
5x ujawniono podrzut odpadów - tereny zostały uporządkowane,
3x założono foto-pułapkę (czas założenia: piątek, sobota, niedziela) w związku z podrzutami śmieci - nie zarejestrowano wykroczeń,
1x pomoc prawna dla innej jednostki.Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim sprawdziła systemy informatyczne i na ich podstawie ustalono, że w 2021 roku funkcjonariusze tej jednostki podjęli w Bystrej 56 interwencji. Przyjmując podział interwencji ze względu na ich przedmiot, sytuacja liczbowa przedstawia się następująco:

INTERWENCJE DROGOWE - 15,
INTERWENCJE W SPRAWIE OSÓB NIETRZEŹWYCH - 4,
INTERWENCJE DOTYCZĄCE DZIKICH ZWIERZĄT - 2,
INTERWENCJE DOTYCZĄCE WYKROCZEŃ PRZECIWKO PRZEPISOM O OCHRONIE PRZYRODY - 1,
INTERWENCJE DOTYCZĄCE CZYNÓW KRYMINALNYCH I WYKROCZEŃ - 6,
INTERWENCJE DOTYCZĄCE ZAKŁÓCANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO - 1,
INTERWENCJE DOMOWE - 5,
INTERWENCJE POLEGAJĄCE NA UDZIELENIU POMOCY
ORGANOWI UPRAWNIONEMU
- 1,
INTERWENCJE DOTYCZĄCE MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ (błoto na drodze, parkowanie uniemożliwiające wjazd na posesję, pozostawienie pojazdu bez oznakowania, poruszanie się osób w niedozwolonych miejscach) - 13,
INTERWENCJE DOTYCZĄCE POŻARÓW I ZADYMIEŃ - 5,
INTERWENCJE DOTYCZĄCE ZGONU - 1,
INTERWENCJE DOTYCZĄCE NIEWYBUCHU
I MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
- 1,
INTERWENCJE ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM - 1.