Prace przy boisku wiejskim w Bystrej

Dodane: 22 maja 2022 roku, Kategoria: Aktualności

Na prywatnych działkach przy boisku od jakiegoś czasu trwają prace.
Kilka tygodni temu, na prywatnej działce przy boisku wiejskim zaczęły się prace związane z utwardzeniem terenu. Wielu mieszkańców wie, że teren dawnego stawku (zasypany kilka lat temu) jest własnością prywatną, lecz wiele osób zastanawia się, dlaczego przy boisku do siatkówki plażowej pojawiła się droga.


Droga, która powstała przy boisku do siatkówki plażowej (fot. Damian Formella)

Działka (nr 51/31), na której niedawno powstała droga, była na początku 2011 roku działką gminną, lecz została przekazana właścicielowi terenów dawnego PGR w Bystrej.
W lutym 2011 roku doszło do zamiany. Rada Gminy Pruszcz Gdański zadecydowała o tym, że działka nr 51/31 obręb Bystra oraz działka nr 89/51 obręb Dziewięć Włók zostały przekazane Państwu Cecylii i Tadeuszowi Rybakom. W zamian za to, Gmina stała się właścicielem działki 51/29 obręb Bystra - według uzasadnienia uchwały z 2011 roku, działka przylega do boiska wiejskiego i znajduje się na niej górka saneczkowa.
Warto zaznaczyć, że to Państwo Rybakowie zwrócili się z wnioskiem o zamianę działek.
Radni przychylili się do tego wniosku podczas sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański w dniu 4 lutego 2011 roku.


Grafika przedstawiająca zamianę działek w 2011 roku

Radni podjęli wtedy poniekąd kontrowersyjną decyzję, bo zgodzili się na oddanie w prywatne ręce gminnej działki, sąsiadującej z boiskiem do siatkówki plażowej.
Właściciel tej działki utworzył na niej drogę dojazdową do swojej innej działki (kiedyś znajdował się tam stawek).


Kiedyś przy boisku znajdował się stawek - rok 2008 (fot. Google Earth)

Nieoficjalnie mówi się, że na terenie dawnego stawku powstanie magazyn, a więc drogą przy boisku będą poruszały dosyć często pojazdy ciężarowe. Jeśli teren boiska nie zostanie odgrodzony od nowo powstałej drogi, może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji z udziałem osób przebywających na boisku.

Kolejną sprawą jest to, że podczas budowy tej prywatnej drogi, ziemia została wysypana na teren naszego boiska. Dowiedzieliśmy się od Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański, że ośrodek nie zezwolił na to, by ziemia została rozgarnięta na teren boiska. Zapytaliśmy również o to, co stało się z drewnianą ławką znajdującą się przy boisku do siatkówki plażowej oraz ze szlabanem zainstalowanym przy wjeździe na boisko. Dyrektor ośrodka - Karol Lipski nie był w stanie udzielić nam odpowiedzi na te pytania w terminie 14 dni. Zostaliśmy poinformowani, że odpowiedź otrzymamy do 27.06.2022 roku. Uzasadnieniem dyrektora Lipskiego dla przedłużenia terminu odpowiedzi było to, iż pytania o boisko paraliżują pracę ośrodka.
Jest to zaskakujące działanie pana Lipskiego, bo na boisko jest wysypywana ziemia z prywatnej działki, ginie drewniana ławka oraz szlaban, a nie widać okiem przeciętnego mieszkańca, by pan Lipski podejmował jakiekolwiek kroki rozwiązujące sytuację związaną z boiskiem.


Z boiska zniknął szlaban oraz drewniana ławka (fot. Damian Formella)

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański jest zarządcą boiska wiejskiego w Bystrej. Dyrektorem jednostki jest wspomniany wcześniej Karol Lipski - prywatnie zięć Sekretarza Gminy Pruszcz Gdański.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami:

Uchwała z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność gminy w Bystrej i Dziewięciu Włókach na grunty stanowiące własność osób fizycznych w Bystrej - kliknij
Fragment protokołu z sesji, na której głosowano nad ww. uchwałą - kliknij

AKTUALIZACJA (25 maja 2022, godz. 18:00)

Dzisiaj otrzymaliśmy pismo z Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański w sprawie, którą poruszyliśmy w tym artykule. Termin odpowiedzi był wyznaczony na koniec czerwca i cieszy fakt, że odpowiedź otrzymaliśmy dzisiaj.
Poniżej przedstawiamy fragment pisma podpisanego przez dyrektora Karola Lipskiego.

Informuję, że szlaban oraz ławka drewniana zostały rozebrane i wyciągnięte z ziemi na czas budowy w związku z tym, iż w połowie znajdowały się na przyległej działce nr 51/31, która nie stanowi własności Gminy Pruszcz Gdański.
W chwili obecnej przechowywane są przez Ośrodek Sportu i zostaną zamontowane po skończeniu prac przy boisku (przez właściciela działki 51/31).
Według rozmów z właścicielem działki nr 51/31, na wyżej wymienione działania oraz na rozgarnięcie ziemi na teren boiska zezwolił Sołtys Bystrej, dopiero później został poinformowany Ośrodek Sportu, który podjął działania w celu wyjaśnienia całej sytuacji. Właściciel działki nr 51/31 został zobowiązany do przywrócenia do poprzedniego stanu użyteczności terenu boiska w uzgodnionym przez strony terminie.


Pan Karol stwierdził, że ławka i szlaban zostały usunięte, bo znajdowały się w połowie na prywatnej działce. Ławka znajdowała się w całości na terenie gminnym, więc tłumaczenie dyrektora jest mało przekonujące.


Lokalizacja drewnianej ławki przy boisku do siatkówki plażowej