O Gminie Pruszcz Gdański


Gmina Pruszcz Gdański należy do województwa pomorskiego, oddalona jest o 10 km od Miasta Gdańska.Powierzchnia Gminy wynosi 14,270 ha, w jej skład wchodzą 33 wsie, które zamieszkuje ponad 18 tys. mieszkańców.

Gmina Pruszcz Gdański położona jest na obszarze dwóch krain geograficznych. Część wschodnia to Lewobrzeżne Żuławy Wiślane zwane również "Gdańską Holandią". Część zachodnia Gminy to Pojezierze Kaszubskie.

W Gminie Pruszcz Gdański równorzędne znaczenie ma rolnictwo, przemysł i usługi. Na terenie gminy jest 750 gospodarstw rolnych i około 1600 firm i zakładów. Największe z nich to: DGT sp. z o.o., Komers International, Makro Cash and Carry, PPHU Galeon, PHU Bazar, Tan Viet sp. z o.o.

Walory naturalne i lokalizacja Gminy sprzyjają rozwojowi turystyki i agroturystyki. Tutejsze gospodarstwa i hotele stanowią bazę wypadową do Gdańska, Malborka i okolicznych miejscowości. Bliskie sąsiedztwo aglomeracji trójmiejskiej sprawia, że niektóre miejscowości rozwijają się jako "satelity" Trójmiasta. Powstają w nich nowoczesne osiedla mieszkaniowe.

Kilkanaście obiektów i zespołów zabytkowych z terenu Gminy Pruszcz Gdański objętych jest prawną ochroną; jest to między innymi: zespół pałacowo-dworsko-folwarczny z końca XIX wieku w Rusocinie, dzwonnica mennonicka z 1792 roku w Wiślinie, kościół św. Mikołaja z 1409 r. w Łęgowie, będący jednym z najcenniejszych zabytków kultury sakralnej powiatu gdańskiego.

Gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, który pozwala na szybką procedurę załatwiania pozwoleń na budowę. Teren gminy jest w całości stelefonizowany i zwodociągowany.
Posiadamy rozwiniętą ifrastrukturę techniczną, w tym wodociągową i kanalizacyjną oraz sprawny system telekomunikacyjny.
Istotne jest planowanie inwestycji w okresie kilku lat. Jest to bardzo wazne nie tylko z punktu widzenia interesów, ale i z powodów konieczności zabezpieczenia własnych środków kapitałowych, dotacji unijnych lub budżetu państwa i kredytów.

Informacje przedstawione powyżej pochodzą ze strony internetowej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.