Interwencje służb w roku 2019 w Bystrej

Dodane: 27 lutego 2020 roku, Kategoria: Różne

W zeszłym roku służby wielokrotnie interweniowały w Bystrej.
Co roku w naszej miejscowości interweniują w różnych sprawach takie służby jak Policja czy straż gminna. Zwróciliśmy się do Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim oraz Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański z prośbą o podanie informacji na temat podejmowanych interwencji w roku ubiegłym.

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz interwencji Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański w Bystrej w roku 2019. Komendant poinformował, że zestawienie powstało na podstawie książek interwencji oraz segregatorów tematycznych. Nie obejmuje ewentualnych pojedynczych interwencji podejmowanych przez strażników a odnotowanych tylko w notatnikach służbowych.

STYCZEŃ
- kontrola szczepień psa przeciwko wściekliźnie: 1 - zwierzę zaszczepiono,
LUTY
- wywiad środowiskowy dla Urzędu dot. zamieszkania lokalu,
KWIECIEŃ
- dach grożący zawaleniem - przekazano do Starostwa,
MAJ
- zabezpieczenie martwego zwierzęcia w pasie drogowym: 1 - usunięto,
- zgłoszenia dot. spalania odpadów w piecu: 2 - zgłoszenia nie potwierdzone,
CZERWIEC
- zabezpieczenie - festyn rodzinny,
- rój pszczół - pszczoły zostały usunięte,
LIPIEC
- zabezpieczenie martwego zwierzęcia w pasie drogowym: 1 - usunięto,
- parkujące tiry blokujące przejazd - drogę udrożniono,
SIERPIEŃ
- zabezpieczenie martwego zwierzęcia w pasie drogowym: 1 - usunięto,
- zgłoszenie dot. biegających psów bez dozoru: pouczono 1 osobę,
WRZESIEŃ
- wywiady środowiskowe dot. wpisu do rejestru wyborców: 2,
- zabezpieczenie martwego zwierzęcia w pasie drogowym: 1 - usunięto,
PAŹDZIERNIK
- zabrudzenie drogi - 2x mandat karny kredytowany,
- wywiady środowiskowe dot. wpisu do rejestru wyborców: 1,
- blokowanie drogi przez pojazdy ciężarowe - drogę udrożniono,
LISTOPAD
- krótkotrwała obserwacja nieruchomości pod kontem spalania odpadów w piecu: nie potwierdzono.Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim poinformowała nas, że w 2019 roku funkcjonariusze podjęli w naszej miejscowości 35 interwencji. Przyjmując podział interwencji ze względu na ich przedmiot sytuacja liczbowa przedstawia się następująco:

INTERWENCJE DROGOWE - 9,
INTERWENCJE W SPRAWIE OSÓB NIETRZEŹWYCH - 5,
INTERWENCJE DOTYCZĄCE DZIKICH ZWIERZĄT - 5,
INTERWENCJE DOTYCZĄCE WYKROCZEŃ PRZECIWKO PRZEPISOM
O OCHRONIE PRZYRODY
- 2,
INTERWENCJE DOTYCZĄCE CZYNÓW KRYMINALNYCH - 3,
INTERWENCJE DOTYCZĄCE ZAKŁÓCANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO - 4,
INTERWENCJE DOMOWE - 3,
INTERWENCJE POLEGAJĄCE NA UDZIELENIU POMOCY
ORGANOWI UPRAWNIONEMU
- 2,
INTERWENCJE DOTYCZĄCE MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ (błoto na drodze,
parkowanie uniemożliwiające wjazd na posesje) - 2.