Interwencje straży gminnej i Policji w 2022 roku

Dodane: 4 maja 2023 roku, Kategoria: Różne

Wykaz interwencji służb w Bystrej w roku 2022.
To już w pewnym sensie tradycja, że na łamach tego portalu, przedstawiamy Państwu statystyki interwencji podejmowanych minionego roku przez Straż Gminną Gminy Pruszcz Gdański oraz Komendę Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim. W tym roku z lekkim opóźnieniem publikujemy statystyki za rok 2022.Statystyki działań strażników gminnych w Bystrej za rok 2022 otrzymaliśmy od Komendanta Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański. Prezentujemy je poniżej.

STYCZEŃ 2022
zgłoszenie dotyczące brak zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa - zgłoszenia nie potwierdzono, przeprowadzono rozmowę z właścicielem zwierząt,

LUTY 2022
zgłoszenie dot. wycinki drzew - sytuację omówiono z sołtysem miejscowości,

MARZEC 2022
ujawniono podrzut odpadów - teren uporządkowano,

KWIECIEŃ 2022
zgłoszenie dot. nawożenia mas ziemi na teren boiska gminnego - sytuację omówiono z zarządcą boiska oraz sołtysem miejscowości (ziemia została usunięta),

SIERPIEŃ 2022
interwencja dot. blokowania drogi - przejazd został udrożniony, sprawcę pouczono,

WRZESIEŃ 2022
zgłoszenie dot. rannego osłabionego młodego kota - zwierzę po wstępnych oględzinach zostało przewiezione do lecznicy weterynaryjnej,
zgłoszenie dot. dużego zapylenia terenu części miejscowości wynikającego z unoszenia się drobinek kurzu i drobnego piasku/białego pyłu z placu jednej z firm.
Plac został tymczasowo spryskany wodą w celu zminimalizowania uciążliwości, dodatkowo właściciel firmy zobowiązał się w roku 2023 do trwałego utwardzenia placu,
zgłoszenie dot. blokowania drogi - na miejscu ustalono pojazd blokujący zainicjowano czynności wyjaśniające w przedmiotowej sprawie,

PAŹDZIERNIK 2022
zgłoszenie dot. braku zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psów oraz kontrola szczepień zwierząt - właściciela ukarano mandatem karnym kredytowanym,
badanie składu chemicznego dymu kominowego przy użyciu drona - kontrola wybranych nieruchomości nie wykazała nieprawidłowości,

LISTOPAD 2022
kontrole dot. obowiązku złożenia deklaracji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi - zobowiązano właścicieli/najemców do korekty złożonych deklaracji lub złożenia ponownie dokumentów,

GRUDZIEŃ 2022
interwencja dotycząca prac ziemnych bez zezwolenia na drodze dojazdowej do oczyszczalni ścieków - prace zostały wstrzymane, teren został przywrócony do stanu poprzedniego.

Dodatkowo przeprowadzono 4 kontrole nieruchomości z zakresu zgłoszonych źródeł ciepła oraz stosowanego paliwa do ogrzewania budynku.Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim sprawdziła systemy informatyczne i na ich podstawie ustalono, że w 2022 roku funkcjonariusze tej jednostki podjęli w Bystrej 26 interwencji. Przyjmując podział interwencji ze względu na ich przedmiot, sytuacja liczbowa przedstawia się następująco:

interwencje drogowe: 10, potwierdzono 10,
interwencje dotyczące kierowania pojazdem w stanie
nietrzeźwości:
2, potwierdzono 0,
interwencje domowe: 5, potwierdzono 4,
interwencje dotyczące czynów przestępczych: 2, potwierdzono 2,
interwencje dotyczące zakłócania porządku publicznego, spoczynku
nocnego:
1, potwierdzono 1,
interwencje polegające na udzieleniu pomocy organowi uprawnionemu: 1, potwierdzono 1,
interwencje dotyczące miejscowych zagrożeń (poruszanie się osób w niedozwolonych miejscach, martwe zwierzę na pasie ruchu ): 3, potwierdzono 1,
interwencje dotyczące pożarów: 1, potwierdzono 1,
interwencje dotyczące zgonu: 1, potwierdzono 1.

W każdym potwierdzonym przypadku podjęto czynności służbowe. Łącznie nałożono 6 mandatów karnych, wobec 1 osoby zastosowano pouczenie, w 1 przypadku przekazano do realizacji innym służbom, a pozostałych przypadkach sporządzono dokumentację służbową lub procesową.