Artykuły - Młodzież z Kielecczyzny pomagała w PGR Bystra

przejdź do listy artykułów

Młodzież z Kielecczyzny pomagała w PGR Bystra
Artykuł dodano dnia: 14.07.2015


Fragment artykułu z gazety "Słowo Ludu" z lipca 1952 roku.

W lipcu 1952 roku w gazecie "Słowo Ludu" (kielecki dziennik lokalny) ukazał się krótki artykuł, w którym napisano o wyjazdach grup młodzieży ze szkół średnich z Kielecczyzny do pracy w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. W artykule tym pojawił się list , który otrzymała redakcja tej gazety od młodzieży pracującej między innymi w PGR Bystra. Poniżej przedstawiamy go Państwu.DROGA REDAKCJO!

My młodzież z województwa kieleckiego zrzeszona w 158 brygadzie "SP", po dwudniowej podróży przyjechałyśmy do PGR w Bystrej pow. Gdańsk, dnia 15 VII. br. aby pomóc w żniwach. Życie w brygadzie upływa nam szybko i wypełnione jest uczciwą pracą, dokształcaniem i szczerym śmiechem. Mamy zapewnioną opiekę lekarską, rozrywki kulturowe i oświatowe, mamy również zapewnione bezpieczeństwo i higienę pracy.
Do pracy w majątkach państwowych zabrałyśmy się z entuzjazmem i z całą świadomością, że pracujemy po to, aby kraj nasz bogacił się z każdym dniem, aby chleb mogły jeść tysiące robotników miast i wsi.
Staramy się pracować uczciwie i coraz wyżej wznosić sztandar współzawodnictwa pomiędzy plutonami. Przed rozpoczęciem żniw, kilka dni pracowałyśmy przy burakach cukrowych, przy sianie i zbiorze rzepaku.
W naszej brygadzie powołałyśmy do życia organizację ZMP, która w dużej mierze przyczyniła się do zorganizowania życia brygadowego. Jest zorganizowana pomoc junaczkom, które mają poprawki z przedmiotów takich jak: język polski, matematyka, rosyjski. Podjęłyśmy zobowiązania zlotowe: pracować przy burakach w godzinach nadliczbowych, które poważnie przekroczyłyśmy oraz urządziłyśmy wieczorek zlotowy.
Jesteśmy dumne z tak zaszczytnej pracy, gdyż możemy się przyczynić do przedterminowego wykonania planu 6-letniego i do wzrostu produkcji rolnej, a tym samym do stworzenia silnej Polski Ludowej.
Pozdrawiamy całą młodzież kielecką oraz prosimy o przybywanie jak najliczniej do naszych brygad rolnych.

HELENA ZIMOCH - junaczka 158 brygady "SP" w Bystrej

W liście powyżej pojawiają się pojęcia takie jak:
- junaczki - kliknij, aby przeczytać kim były junaczki
- SP - kliknij, aby przeczytać co oznacza ten skrót
- ZMP - kliknij, aby przeczytać co oznacza ten skrót